Društvo Ecologica

“ECOLOGICA” je nevladina, dobrovoljna društvena i naučno-stručna organizacija svih onih koji su zainteresovani za razvoj ekološke nauke i prakse u zaštiti životne sredine.

Osnovana je 16. juna 1993. godine u Beogradu kada je usvojen Statut, izabrani organi Društva, i doneta odluka o pokretanju i izdavanju naučno-stručnog časopisa za ekologiju i zaštitu životne sredine “ECOLOGICA”.

“ECOLOGICA” svoju aktivnost obavlja na teritoriji Srbije, a u saradnji sa srodnim organizacijama drugih zemalja, ostvaruje bilateralnu i multilateralnu saradnju.