Zelena ekonomija i zastita zivotne sredine

Научно – стручно друштво за заштиту животне средине Србије,

Институт економских наука, Београд, Београдска Банкарска Академија, Београд, АЛФА БК Универзитет, Београд, Географски факултет, Београд, Универзитет „Унион-Никола Тесла“, Београд,

Градска Управа, Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије, Привредна Комора Београда,

Bulgarian National Union of Scientists – Ruse, Bulgaria,

University of Ruse “Angel Kanchev”, Bulgaria,

Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria,

Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

Под покровитељством

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 Министарсто заштите животне средине Републике Србије

Организују Међународну научну Конференцију

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друго обавештење

 

Београд, 23-25. април 2018. године
Институт економских наука, Београд, Змај Јовина 12

 

Научна конфренција: «ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ» намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, правницима, инжењерима, хемичарима, технолозима, социолозима, наставницима, метеоролозима, инспек­торима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.

Програм Међународне научне конференције обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику зелене економије и зеленог раста у циљу заштите квалитета животне средине и људског здравља.

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 1. Развој зелене економије у свету
 2. Зелена економија и зелени раст
 3. Примена  система интегративног знања у зеленој економији
 4. Зелена економија и социјална одговорност
 5. Значај технолошких иновација у развоју зелене економије
 6. Енергетска ефикасност и зелена економија
 7. Обновљиви извори енергије и одржива енергетика
 8. Интегративно управљање водним ресурсима
 9. Органска  пољопривреда  и зелена економија
 10. Улога зелене  економије у борби против климатских промена и њихових последица
 11. Циркуларна економија као битна компонента зелене економије
 12. Рециклажа отпада и коришћење секундарних сировина
 13. Интегрални менаџмент комуналног отпада
 14. Примена ресурсоштедљивих технологија у различитим привредним секторима
 15. Улога зелене економије у заштити  животне средине и екосистема
 16. Мониторинг стања животне средине
 17. Правна регулатива у области заштите животне средине и зелене економије
 18. Јачање улоге финансијских институција у заштити животне средине
 19. Развој иновационих активности у циљу заштите животне средине
 20. Примена иновативних  дигиталних  технологија у циљу промоције  зелене економије и зеленог раста
 21. Обезбеђивање сигурности и одрживости животне средине у градовима и насељима
 22. Заштита ресурса зеленог  туризма

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ

Радови за Научну конференцију могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт 12 pt) примамо до 20. марта 2018. године на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com. Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 6 страна А4 формата, фонт 12, штампане у 2 примерка и на CD, доставити у току научне конференције, или електронском поштом. Котизација износи 12.000 динара.

Информације на тел. 064 38 000 80 или (011) 3244 248.

Comments are closed.