Odgovorni urednici

Odgovorni urednici časopisa Ecologica su:

1. Prof. dr Larisa Jovanović, Predsednik Upravnog odbora i glavni i odgovorni urednik časopisa ECOLOGICA

2.Prof. dr Vidojko Jović, redovni član SANU, Beograd, Rudarsko geološki fakultet, Beograd

3. Prof. dr Dragan Veselinović, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

4. Prof. dr Vladan Joldžić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

5. Prof. dr Slavko Mentus, redovni član SANU, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu