Naučni skupovi

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства заштите животне средине Републике Србије Организују

Међународни научни скуп:

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА

Београд, 19-21. априла 2022. године,

опширније >>>


Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  Министарства заштите животне средине Републике Србије, Организују Међународни научни скуп

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 НA ЕКОНОМИЈУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ЕРИ ЧЕТВРТЕ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 

Београд, 22-24. априла 2021. године

Опширније >>>

Under the patronage of Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia
Organize the International Scientific Conference:

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ECONOMY AND THE ENVIRONMENT IN THE ERA OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 

Belgrade, 22-24 April 2021

More info >>>


Књига апстраката радова саопштених на on-line Међународној конференцији:

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION – THE IMPORTANCE FOR GREEN ECONOMY PROGRESS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

одржаној 16-18. септембра 2020, биће публикована у новембру 2020. године и дистрибуирана учесницима Конференције

Детаљније >>>

 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Због ванредног стања и забране одржавања свих скупова у земљи услед пандемије вируса Цовид-19 приморани смо да одложимо одржавање Међународне научне Конференције:

Четврта Индустријска револуција – Значај за развој зелене економије и заштиту животне средине.

Накнадно ћемо Вас обавестити о датуму одржавања Скупа почетком септембра.


Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије

АЛФА БК Универзитет, Београд, Београдска Банкарска Академија
Географски факултет, Београд, Савез инжењера и техничара Србије

Привредна Комора Београда

Градска Управа, Секретаријат за заштиту животне средине, Београд
Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Факултет за инжењерски менаџмент,

Београд

Bulgarian National Union of Scientists – Ruse, Bulgaria
University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria

Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research

for Agriculture”, Bulgaria
Balkan Environmental Association (B.EN.A.)
Под покровитељством

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Министарства заштите животне средине Републике Србије

Организују Међународни научни скуп

ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА – ЗНАЧАЈ
ЗА РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Београд, 22-24. априла 2020. године
у просторијама Београдске банкарске Академије,

Ул. Змај Јовина 12

Опширније >>>


MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

UTICAJ PRIRODNIH I TEHNOLOŠKIH
KATASTROFA NA ŽIVOTNU SREDINU I
PRIVREDU

KNJIGA APSTRAKATA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
EFFECTS OF NATURAL AND
TECHNOLOGICAL DISASTERS ON
ENVIRONMENT AND ECONOMY

BOOK OF ABSTRACTS
Beograd – Belgrade, 22 – 24. April 2019.


Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије,

Институт економских наука, Београд,

Београдска Банкарска Академија, Београд,

АЛФА БК Универзитет, Институт “Петар Карић”, Београд,

Географски факултет, Београд,

Универзитет „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА,“

Градска Управа, Секретаријат за заштиту животне средине, Београд,

Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије,

Привредна Комора Београда,

Bulgarian National Union of Scientists – Ruse, Bulgaria,

University of Ruse “Angel Kanchev”, Bulgaria,

Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Bulgaria,

Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

 Под покровитељством

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије

 Организују Међународни научни скуп

УТИЦАЈ ПРИРОДНИХ И ТЕХНОЛОШКИХ КАТАСТРОФА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ПРИВРЕДУ

 Прво обавештење >>>

Београд, 22-24. априла 2019. године

 

 

Under the auspices of

Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia

and

Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia

 Organize

 INTERNATIONAL CONFERENCE

on

“EFFECTS OF NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS ON ENVIRONMENT AND ECONOMY”

 

First Announcement >>>

 

Belgrade, 22 – 24th April, 2019

 


 

*Научни скуп: «ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У III МИЛЕНИЈУМУ»  намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, правницима, инжењерима, наставницима, метеоролозима, инспекторима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине. Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику одрживог развоја   у многим областима  науке и производним секторима у складу са Миленијумским циљевима развоја.

ПРИЈАВА >>>

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 1. Парадигма одрживог развоја
 2. Стратегија и принципи одрживог развоја
 3. Одрживо управљање животном средином
 4. Активизација рада у оквиру Глобалног партнерства за одрживи развој
 5. Индикатори одрживог развоја.
 6. Одрживи развој и економски раст
 7. Одржива производња и потрошња
 8. Јачање улоге финансијских институција у заштити животне средине
 9. Одржива енергетика и обновљиви извори енергије
 10. Обезбеђивање јефтиних, поузданих и савремених извора енергије за све
 11. Стварање oдрживе инфраструктуре уз примену еколошких технологија.
 12. Развој иновационих активности у циљу заштите животне средине
 13. Усвајање мера за борбу с еколошким проблемима
 14. Обезбеђивање сигурности и одрживости животне средине у градовима и насељима
 15. Усвајање хитних мера у борби против климатских промена и њихових последица
 16. Рационално коришћење океана, мора и морских ресурса за одрживи развој
 17. Заштита и обнова копнених екосистема и промовисање њиховог рационалног коришћења
 18. Борба против дезертификације и деградације земљишта
 19. Заустављање процеса губитка биодиверзитета
 20. Одрживи развој пољопривреде
 21. Одрживо коришћење и управљање водним ресурсима
 22. Одрживи развој у области саобраћаја и туризма
 23. Одрживи  развој шумарства
 24. Одрживо грађевинарство и архитектурa
 25. Правна регулатива у области заштите животне средине
 26. Мониторинг стања животне средине

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт 12 pt) примамо до 20. марта 2017. године на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com . Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 6 страна А4 формата, фонт 12, штампане у 2 примерка и на CD, доставити у току научног скупа, или електронском поштом. Котизација износи 12.000,00 дин

Информације на тел. 064 38 000 80 или (011) 3244 248.

ПРИЈАВА >>>


Међународни научни скуп

ЕКОЛОШКА КРИЗА: ТЕХНОГЕНЕЗА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Београд, 21 – 23. априла 2016. године

Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику повезаности еколошке кризе, климатских промена и техногенезе. Научни скуп: «ЕКОЛОШКА КРИЗА: ТЕХНОГЕНЕЗА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ» намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, правницима, инжењерима, наставницима, метеоролозима, инспекторима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 1. Узроци еколошке кризе
 2. Техногени извори загађења
 3. Климатске промене и природне катастрофе
 4. Менаџмент ризика у борби са последицама природних катастрофа
 5. Повратна спрега климатских промена и еколошке  кризе.
 6. Животна средина и проблеми адаптације на климатске промене
 7. Стање и методе анализе загађености животне средине
 8. Компјутерско моделирање климатских промена
 9. Пољопривреда и климатске промене

10. Методе адаптације на климатске промене у шумарству и пољопривреди

11. Утицај климатских промена на транспортну инфраструктуру

12. Енергетска ефикасност и нове технологије у градитељству

13. Ресурсоштедљивe технологијe и адаптација на промене климе

14. Биодиверзитет и климатске промене

15. Савремена енергетика и адаптација привреде на климатске промене

16. Техногени утицај на животну средину и заштита културног наслеђа

17. Правни и економски аспекти заштите животне средине

18. Зелена економија

19. Банкарски кредити и извори финансирања у заштити животне средине

20. Дистрибуција финансијских средстава у циљу заштите животне средине

21. Европски фондови и заштита животне средине

22. Иновације у еколошкој терминологији енглеског језика.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт Arial 12 pt) примамо до 20. марта 2016. године на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com . Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 6 страна А4 формата, фонт Arial 12 pt, штампане у 2 примерка и на CD, доставити у току научног скупа, или електронском поштом.

Котизација за учешће на скупу износи 12.000,00 динара. Уплата пре почетка Скупа на текући рачун Друштва ECOLOGICA: 200 – 2718500101033 – 84, или лично на Скупу. Информације на E-mail:ecologica.drustvo@gmail.com ili na телефоне  064 38 000 80 и (011) 32 44 248.

 

Пријава за научни скуп >>>

 


НАУЧНО-СТРУЧНО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СРБИЈЕ „ECOLOGICA“
И ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Вас позивају на Тематски скуп:
„ЗНАЧАЈ И ПРИМЕНА АРХУСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“
Који се одржава у Градској управи Града Београда, Улица 27. марта 43 – 45
04. новембра 2015. године у 12,00 часова, Сала у сутерену
Више информација >>>


НАУЧНО-СТРУЧНО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СРБИЈЕ
позива Вас на Тематски скуп:
„АНАЛИЗА РАСТА ИНФОРМИСАНОСТИ ЈАВНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
О ЗНАЧАЈУ АРХУСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“
који се одржава у сали МАТИЦЕ СРПСКЕ, Ул. Матице српске 1, Нови Сад
06. новембра 2015. године у 11,00 часова
Координатор Тематског скупа: Проф. др Лариса Јовановић
Модератор Тематског скупа: Проф. др Ђорђе Јовановић
Предавачи:
Проф. др Ђорђе Јовановић, Проф. др Лариса Јовановић, Проф. др Владан Јолџић

Више информација >>>


PROGRAM RADA za 2015. godinu.pdf


Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику утицаја климатских промена на животну средину и мере за адаптацију привреде. Научни скуп: „ЖИВОТНА СРЕДИНА И АДАПТАЦИЈА ПРИВРЕДЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ“ намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економи-стима, правницима, инжењерима, наставницима, метеоролозима, инспекто-рима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 1. Климатске промене и природне катастрофе
 2. Животна средина и проблеме адаптације на климатске промене
 3. Адаптација на глобалне промене као неопходан део секторске политике
 4. Методе ублажавања климатских промена
 5. Значај технолошких иновација у адаптацији на климатске промене
 6. Компјутерско моделирање климатских промена у циљу истраживања нових метода адаптације на климатске промене
 7. Савремена енергетика и адаптација привреде на климатске промене
 8. Примена нових агротехничких метода у циљу адаптације пољопривреде на климатске промене
 9. Адаптација транспортне инфраструктуре на климатске промене
 10. Значај  нових технологија у градитељству у циљу адаптације на климатске промене
 11. Биодиверзитет и адаптација на климатске промене
 12. Примена нових метода у шумарству и пољопривреди у циљу адаптације на климатске промене
 13. Rесурсоштедљивe технологијe у циљу адаптације на промене климе
 14. Организациони аспекти у превентивној припреми предузећа за климатске промене
 15. Менаџмент ризика у борби са последицама природних катастрофа
 16. Правни и економски аспекти примене нових метода у адаптацији на промене климе
 17. Зелена економија
 18. Стање и методе анализе загађености животне средине

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ.pdf   >>>